Teie rõõmuks!

Teie Rõõmuks!

Teie rõõmuks!

Teie Rõõmuks!

Arhiiv: Detsember, 2016

AS Salvest võttis kasutusele autoklaavide jääksoojuse taaskasutussüsteemi

15. dets. 2016 | Uudised
AS Salvest võttis kasutusele autoklaavide jääksoojuse taaskasutussüsteemi, mis viidi ellu projekti "Autoklaavide jahutusvee ja jääksoojuse taaskasutus ressursside optimeerimise eesmärgil" raames ning KIK'i kaasfinantseeringul. Kogu projekti maksumuseks kujunes ligi 60 tuhat eurot ja investeeringu tulemusena hoitakse kokku nii soojusenergiat kui ka põhjavett.